Vyhlášení soutěže "Řemeslo má zlaté dno"

obrazek
06. září 2019 11:23, aktualizováno 10:23, Alena Altmanová

Rukodělná soutěž pro žáky a žákyně škol v Plzeňském kraji a účastníky zájmového a neformálního vzdělávání v Domech dětí a mládeže, Středisku volného času a Techmania Science Center o.p.s.

Rada Plzeňského kraje vyhlašuje soutěž pod názvem " Řemeslo má zlaté dno"

Soutěž je určena pro:

-  žáky a žákyně škol Plzeňského kraje ve třech věkových kategoriích:

 • 1. stupeň ZŠ (1. – 5. třída)
 • 2. stupeň ZŠ (6. – 9. třída)
 • Střední školy (1. a 2. ročník)

- účastníky zájmového a neformálního vzdělávání v Domech dětí
a mládeže, Středisku volného času a Techmania Science Center o.p.s.
ve třech věkových kategoriích:

 • 1.   6 – 11 let
 • 2. 12 – 15 let
 • 3. 16 – 18 let

Soutěž „Řemeslo má zlaté dno“ je vyhlášena  pro výrobky určené jako:

 • suvenýry
 • hračky
 • vyučovací pomůcky
 • oděvní doplňky, šperky
 • vybavení domácnosti
 • vše pro zahradu
 • nástroje a technické pomůcky
 • hlavolamy

Soutěž je vyhlášena na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3833/19
ze dne 26. 8. 2019 v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace provedení: Vlastnoručně řemeslně vyrobený předmět jednotlivcem, bez omezení techniky.

Termíny:

1. základní kolo  (ve škole, DDM, SVČ a Techmanii) – končí 17. dubna 2020, každá škola může vyhlásit jednoho vítěze v každé věkové kategorii, který postupuje do krajského kola.

2. krajské kolo – soutěžní výrobky musí být předány Středisku služeb školám Plzeň, Částkova 78 do 24. dubna 2020.

Každá škola, DDM, SVČ aTechmania může zaslat pouze 1 soutěžní práci
z každé věkové kategorii - vítěze základního kola.

Adresa k předání soutěžních prací:

Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78, 306 13 Plzeň

Výrobky lze doručit osobně nebo poštou, ale vždy tak aby byly předány
do 24. dubna 2020 do 12:00 hodin.
Předmět, prosím, označte nápisem „Řemeslo má zlaté dno“. Z došlých prací bude uspořádána výstava a vítězové budou slavnostně přijati v Techmania Science Center o.p.s., dne 21. května 2020. Po výstavě bude výrobek vrácen zpět.

Další ustanovení: Každá soutěžní práce musí být opatřena štítkem pouze se jménem autora. Ke každé soutěžní práci bude přiložena registrační karta, která je přílohou těchto propozic.

Hodnocení: Soutěžní práce v rámci krajského kola soutěže vyhodnotí komise sestavená z odborníků pro řemeslné obory. Žáci a účastníci soutěže budou oceněni věcnými cenami
(1. cena notebook, 2. cena tablet, 3. cena mobilní telefon,
zvláštní ceny tablet a mobilní telefon).

Pokyny: Výrobky zpracovává soutěžící bez účasti dospělých. Stroje se smí používat jen s dozorem. Obracíme se na učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku k motivaci žáků k účasti v této soutěži.

Hodnotící prvky: originalita, nápad, technické provedení

Kontaktní osoba: Alena Altmanová, Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje, telefon: 377 195 437, e-mail: alena.altmanova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení