Vyhlášení soutěže "Řemeslo má zlaté dno"

obrazek
12. září 2018 13:46, aktualizováno 21. listopadu 2018 11:36, Alena Altmanová

Rukodělná soutěž pro žáky a žákyně škol v Plzeňském kraji

Rada Plzeňského kraje vyhlašuje soutěž pod názvem " Řemeslo má zlaté dno"

Soutěž je určena pro žáky a žákyně škol Plzeňského kraje ve třech věkových kategoriích:

 • 1. stupeň ZŠ (1. – 5. třída)
 • 2. stupeň ZŠ (6. – 9. třída)
 • Střední školy (1. a 2. ročník)

Soutěž základních a středních škol „Řemeslo má zlaté dno“ je vyhlášena  pro výrobky určené jako:

 • suvenýry
 • hračky
 • vyučovací pomůcky
 • oděvní doplňky, šperky
 • vybavení domácnosti
 • vše pro zahradu
 • nástroje a technické pomůcky
 • hlavolamy

Soutěž je vyhlášena na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2402/18
ze dne 27. 8. 2018 v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace provedení: Vlastnoručně řemeslně vyrobený předmět jednotlivcem, bez omezení techniky.

Termín:

1. školní kolo – končí 19. dubna 2019, každá škola může vyhlásit jednoho vítěze v každé věkové kategorii, který postupuje do krajského kola.

2. krajské kolo – soutěžní výrobky musí být předány Středisku služeb školám Plzeň, Částkova 78 do 26. dubna 2019.

Každá škola může zaslat pouze 1 soutěžní práci z každé věkové kategorii - vítěze školního kola.

Adresa k předání soutěžních prací:

Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78, 306 13 Plzeň

Výrobky lze doručit osobně nebo poštou, ale vždy tak aby byly předány
do 26. dubna 2019 do 12:00 hodin.
Předmět, prosím, označte nápisem „Řemeslo má zlaté dno“. Z došlých prací bude uspořádána výstavka a vítězové budou slavnostně přijati v Techmania Science Center o.p.s. Po výstavce bude výrobek vrácen zpět.

Další ustanovení: Každá soutěžní práce musí být opatřena štítkem pouze se jménem autora. Ke každé soutěžní práci bude přiložena registrační karta, která je přílohou těchto propozic.

Hodnocení: Soutěžní práce v rámci krajského kola soutěže vyhodnotí komise sestavená z odborníků pro řemeslné obory. Žáci budou oceněni věcnými cenami
(1. cena notebook, 2. cena mobilní telefon, 3. cena outdoorová kamera, zvláštní ceny tablet a cena diváků outdoorová kamera).

Pokyny: Výrobky zpracovává soutěžící bez účasti dospělých. Stroje se smí používat jen s dozorem. Obracíme se na učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku k motivaci žáků k účasti v této soutěži.

Hodnotící prvky: originalita, nápad, technické provedení

Kontaktní osoba: Alena Altmanová, Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje, telefon: 377 195 437, e-mail: alena.altmanova@plzensky-kraj.cz

 

 

Soubory ke stažení