Vyhlášení dotačního programu „Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji v roce 2016“

11. ledna 2016 14:46, aktualizováno 13:46, Mgr. Lenka Novotná

Program je vyhlášen s cílem podpory pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí
a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti tělovýchovy a sportu.

Podrobnosti k dotačnímu programu (účel a důvod podpory, okruh žadatelů, závazné podmínky, kritéria pro hodnocení, max. výše dotace atp.) obsahuje dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce dotace“ viz přílohy.

Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eD (http://dotace.plzensky-kraj.cz/) v termínu od 04. 02. 2016 do 29. 02. 2016. 

Předpokládaný objem finančních prostředků k rozdělení: 10.000.000Kč.  

Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Berková

oddělení mládeže a sportu OŠMS KÚPK

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

tel.: 377 195 322

e-mail.: lenka.berkova@plzensky-kraj.cz

 

Mgr. Irena Kroftová

vedoucí oddělení mládeže a sportu OŠMS KÚPK

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

tel.: 377 195 320

e-mail.: irena.kroftova@plzensky-kraj.cz

 

Soubory ke stažení