Vyhlášení dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK 2017+ (aktualizované znění - změna č. 3)

26. února 2019 Ing. Lada Heřmanová

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4522/20 ze dne 24. 2. 2020 pravidla dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK 2017+ (v aktualizovaném znění - změna č. 3).

Cílem podpory je realizace ekonomicky náročnějších opatření pro zachování lesa a obnovu lesa jako národního bohatství.

Podrobnosti k dotačnímu programu (předmět, okruh žadatelů, hodnocení žádostí, přiznání dotace apod.) obsahují pravidla k dotačnímu programu - dokument Podpora ochrany lesa v PK 2017+ viz příloha.

Ohlášení se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace http://dotace.plzensky-kraj.cz v termínu od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 a následná písemná žádost v termínu od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, vypracovaná v modulu pro žadatele Formuláře Plzeňský kraj.

Kontaktní osoba:

Alena Stuchlíková

oddělení lesnictví a myslivosti, OŽP KÚPK

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

tel. 377 195 440

e-mail: alena.stuchlikova@plzensky-kraj.cz

 

Ing. Lada Heřmanová

oddělení lesnictví a myslivosti, OŽP KÚPK

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

tel. 377 195 632

e-mail:  lada.hermanova@plzensky-kraj.cz

 

 

Soubory ke stažení