Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2019“

obrazek
26. června 2019 08:16, aktualizováno 07:16, Alena Altmanová

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3656/19 ze dne 24. 6. 2019 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2019“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Dotační program je vyhlášen s cílem zvýšit motivaci žáků základních škol ke studiu technických oborů a poskytnout účelově finanční prostředky na podporu středních škol.

Žádost o dotaci mohou podat střední školy zřizované Plzeňským krajem, které jsou vhodným způsobem vybaveny a jsou schopny poskytnout žákům II. stupně základních škol, přípravu pro studium technických oborů na středních školách v Plzeňském kraji.

Do vyhlášeného programu lze podávat žádosti o dotaci na podporu realizace prezentačních akcí podporujících technické a odborné vzdělávání v Plzeňském kraji.

Žádosti o dotaci/příspěvek včetně příloh se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/, a to v termínu od 9. 8. 2019 do 9. 9. 2019. Žádosti podané po tomto termínu nebudou předloženy k dalšímu projednávání.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci programu z rozpočtu Plzeňského kraje je 1.000.000 Kč. 

Kontaktní osoba:

Alena Altmanová

referent oddělení organizace školství

Odbor školství mládeže a sportu

Krajského úřadu Plzeňského kraje

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Tel: 377 195 437

E-mail: alena.altmanova@plzensky-kraj.cz

 

Soubory ke stažení