Vozíčkáři Plzeňska (specificky zaměřená místní organizace STP v ČR)

obrazek
25. září 2014 08:03, aktualizováno 05. září 2018 09:40,

Počet členů organizace k 1.1.2018:    96

Další kontaktní osoba organizace: Miroslav Dobrý

Telefon: 728 777 661

e-mail: vozickari@volny.cz

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Osoby s těžkým tělesným postižením, převážně vozíčkáři, popř. asistenti.

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Integrace osob se ZP do společnosti, základní sociální poradenství, volnočasové aktivity včetně sportu, rekondiční pobyty, prosazování práv a zájmů, aktivity k odstraňování bariér.