Volené orgány Plzeňského kraje 2012 - 2016

19. listopadu 2012 15:05, aktualizováno 24. listopadu 2020 10:25, Mgr. René Zeithaml

Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky, volební období zastupitelstva kraje je čtyřleté. (viz zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů).

Z voleb do krajských zastupitelstev konaných 12. - 13. října 2012 vzešlo i nové Zastupitelstvo Plzeňského kraje.

Zastupitelstvo Plzeňského kraje: 45 členů

Politická strana Počet členů
ČSSD 15
ODS 12
KSČM 12
TOP 09 + Starostové 3
nezařazení 3


Rada Plzeňského kraje: 9 členů

Politická strana Počet členů
ČSSD 7
KSČM 2

  Vyšší územně-samosprávné celky (VÚSC), jednodušeji řečeno kraje, jsou samosprávné celky, to znamená, že je nespravuje stát, ale zvolené zastupitelstvo daného kraje. To by mělo přinést občanům kraje větší kontrolu nad jeho činností a více možností ovlivňovat dění na území, na kterém žijí. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Kraj jako instituce má velmi podobnou strukturu jako město či obec. Nejvyšším rozhodujícím orgánem je krajské zastupitelstvo. Zastupitelé ze svého středu zvolili hejtmana kraje, hlavního představitele, který kraj navenek reprezentuje a je oprávněn jeho jménem jednat. Jeho pozice v kraji tedy odpovídá zhruba pozici starosty či primátora ve městě či obci. Zastupitelstvo dále volilo radu kraje (svou funkcí odpovídá radě města či obecní radě), která připravuje podklady pro rozhodování zastupitelstva nebo sama rozhoduje v dílčích záležitostech. Úkoly v samostatné i přenesené působnosti kraje plní krajský úřad (viz zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)).