Volené orgány Plzeňského kraje

30. října 2003 16:22, aktualizováno 19. listopadu 2012 14:04, Ing. Milan Kozel

Vyšší územně-samosprávné celky (VÚSC), jednodušeji řečeno kraje, jsou samosprávné celky, to znamená, že je nespravuje stát, ale zvolené zastupitelstvo daného kraje. To by mělo přinést občanům kraje větší kontrolu nad jeho činností a více možností ovlivňovat dění na území, na kterém žijí. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem  vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky, volební období zastupitelstva kraje je čtyřleté. (viz. zákon č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů).

Kraj jako instituce má velmi podobnou strukturu jako město či obec. Nejvyšším rozhodujícím orgánem je krajské zastupitelstvo. Zastupitelé ze svého středu zvolili hejtmana kraje, hlavního představitele, který kraj navenek reprezentuje a je oprávněn jeho jménem jednat. Jeho pozice v kraji tedy odpovídá zhruba pozici starosty či primátora ve městě či obci. Zastupitelstvo dále volilo radu kraje (svou funkcí odpovídá radě města či obecní radě), která připravuje podklady pro rozhodování zastupitelstva nebo sama rozhoduje v dílčích záležitostech. Úkoly v samostatné i přenesené působnosti kraje plní krajský úřad. (viz. zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)).

Z voleb do krajských zastupitelstev konaných 17.-18. října 2008 vzešlo i nové Zastupitelstvo Plzeňského kraje.

Zastupitelstvo Plzeňského kraje: 45 členů

Politická strana Počet členů
ČSSD 19
ODS 14
KSČM 9
Koalice pro Plzeňský kraj 3

 

Rada Plzeňského kraje: 9 členů 

Politická strana Počet členů
ČSSD 9