Veřejná prezentace „Ručičky kraje“

obrazek
08. června 2016 14:34, aktualizováno 21. listopadu 2018 10:20, Petra Olivková

Dne 2. června 2016 se již třetím rokem na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje sešli studenti středních škol v Plzeňském kraji, aby prezentovali svůj um v oblasti technických oborů na akci Ručičky kraje. Letos se akce zúčastnilo celkem 17 středních škol, které představily náplň kroužků, jež nabízí žákům škol základních. Cílem akce je seznámit děti s technickými obory a přilákat do škol, které tyto obory vyučují, více uchazečů o studium.

Úvodní slovo pronesl náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Jiří Struček: "Právě dnes mají stovky žáků možnost otestovat své schopnosti v jednotlivých stáncích škol a možná právě dnes je zaujme některý z technických oborů škol, které se zde prezentují. Právě těmito akcemi chceme podporovat zájem o technické obory, které v současné době vykazují nedostatek studentů i následně odborníků v různých technických oborech."

Prezentace středních škol přilákala na nádvoří zhruba 800 žáků základních škol z celého Plzeňského kraje, zájem vzbudily stánky i u veřejnosti. Spolu se středními školami se prezentovaly i firmy nabízející uplatnění absolventům technických a přírodovědných oborů (Aerotech Czech s.r.o., Gerresheimer Horšovský Týn spol. s r.o., RSF Elektronik spol. s r.o., ŠKODA TRANSPORTATION a.s., ŠKODA ELECTRIC a.s., Doosan Škoda Power, s.r.o. a HELAGO-CZ s. r. o.).

Školy, které se prezentace zúčastnily:

Gymnázium Blovice, ZŠ a OŠ H.Týn, SOU Sušice, SOU Domažlice, Střední škola Bor, SOU stavební Plzeň, SŠ Rokycany, Střední zemědělská a potravinářská škola Klatovy, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Elektrotechnická Plzeň, SOU elektrotechnické Plzeň, SPŠ Tachov, Střední škola Oselce, Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň, Střední škola informatiky a fin.služeb Plzeň, Gymnázium Stříbro, ZČU Plzeň.

Akce byla pořádána ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, nejsilnějším zaměstnavatelským svazem sdružujícím klíčové odvětvové svazy a významné firmy v České republice.