Vánoční čaj v dětském domově v Plané

obrazek
19. prosince 2018 10:08, aktualizováno 09:08, Petra Olivková

Pravidelná akce Vánoční čaj se v našem dětském domově letos konala 6. 12. 2018. Jaká taneční, hudební a divadelní představení zařadíme do programu, jaké básničky předneseme? To nebyla jednoduchá otázka.

Po sestavení a nacvičení programu byli pozváni naši učitelé, sponzoři, vedení radnice, zástupci zřizovatele DD a přátelé. Touto cestou jsme jim poděkovali jak za celoroční pomoc, podporu a přízeň, tak i za věcné a finanční dary, které nám přinesli. Ještě jednou děkujeme všem, kteří si v tomto předvánočním období udělali čas a přijali naše pozvání na akci, která má v našem domově dlouholetou tradici.