V Plzni otevřeno Informační centrum pro mládež

04. dubna 2014

Za účasti radního pro oblasti kultury, památkové péče a neziskové organizace Jaroslava Šobra bylo v úterý 1. dubna 2014 slavnostně otevřeno Informační centrum pro mládež v prostorách Střediska volného času dětí a mládeže ve Stanici mladých techniků v Plzni. Plzeňský kraj byl posledním krajem, kde toto zařízení do této chvíle ještě neexistovalo.

„Věřím, že provozovatelům se podaří udržet provoz informačního centra minimálně jeden rok, aby v dalších letech dosáhli na příspěvek od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který se ročně pohybuje v rozmezí 250 až 450 tisíc korun,“ prohlásil Jaroslav Šobr.  „Jsem přesvědčen, že do informačního centra zavítá řada mladých lidí a využije možnost bezplatně získat informace z oblastí vzdělávání, práce, cestování, volného času, života mládeže v Evropské unii či poradenství v oblasti sociálně-patologických jevů.“

Plzeňský kraj každoročně na provoz Střediska volného času dětí a mládeže v Pallově ulici v Plzni, pod které od této chvíle spadá i informační centrum, přispívá částkou přesahující 2,2 mil. korun.


Slavnostní přestřížení pásky - zleva ředitel Střediska volného času dětí a mládeže Jiří Veverka,
Iveta Šlajerová z Informačního centra pro mládež
a radní Plzeňského kraje Jaroslav Šobr

Na území Plzeňského kraje působí celkem 22 středisek volného času, z nichž sedm zřizuje přímo Plzeňský kraj.  Ostatní jsou zřizována obcemi, jedno církví a jedno je soukromé.

Další informace o Informačním centru mládeže naleznete na webových stránkách www.icmplzen.cz

 

Fotogalerie: