Užití § 17 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

16. března 2015 09:24, aktualizováno 08:24, JUDr. Ivana Houšková

Dne 2. března 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace. K této žádosti bylo sděleno, že Krajský úřad Plzeňského kraje si v letech 2009 a 2014 pravomoc k vydání územního rozhodnutí podle § 17 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nevyhradil a žádné územní řízení nevedl.