Úvodní projekt GIS Plzeňského kraje

obrazek
19. června 2003 16:05, aktualizováno 20. března 2014 15:21, Michal Souček

I. Závěrečná zpráva

II. Přílohy

Analytická část

Návrhová část

Způsob realizace

    Katalogové listy jednotlivých projektů

 • Architektura systému
 • Integrace se systémy toetích stran
 • Konektivita s externími mapovými servery
 • Mapové služby krajského IMS
 • Virtuální mapový server
 • Konverze a kontrola dat
 • Export a import do ArcSDE - podpurný nástroj
 • Metainformační systém / Správa datových zdroju (SDZ)
 • Založení geodatabáze GIS KÚ
 • Metodika tvorby Geodat
 • Zajištění SGI KN
 • Zajištění Zabaged/1 
 • Zajištění prostorové složky územní identifikace
 • DPZ / ortofotomapy
 • Digitální model terénu / 3D
 • Digitální územně plánovací dokumentace
 • Implementace dat okresních úřadu
 • Obecný tenký klient ArcIMS
 • Obecný tlustý klient ArcIMS
 • Desktop klient na platformě ArcObjects
 • Aplikační server KN
 • Aplikační server ÚIR
 • Aplikační server Metainformační
 • Aplikační server Extrakce a Import
 • Univerzální hotlink
 • Analýza potoebných pasportních úloh
 • Pasportní úlohy pro ŽP
 • Pasportní úloha pro památky
 • Pasportní úloha pro majetek kraje
 • Analýza potoebných provozních úloh
 • Provozní úloha pro dopravu
 • Analýza potoebných analytických úloh
 • Aplikace pro krizové oízení
 • Aplikace pro regionální rozvoj
 • Manažerský GIS
 • Prezentace Plzeňského kraje
 • Odborná poříprava pro GIS
 • Prezentace možností GIS
 • Pravidla pro užívání dat
 • Vnější vztahy v GIS

III. Podklady

Dotazníky obcí

Záznamy interwiev na odborech KÚ PK

Podmínky poskytnutí dat

IV. Další dokumenty