Úvod

01. března 2018 10:00, aktualizováno 09:04, Mgr. Bc. Jana Hrdá

Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta - EVVO - se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách - zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, § 16.

 

 

Vítáme Vás na portálu EVVO,

rozcestníku ekologické výchovy v Plzeňském kraji!

 

Portál provozovaný Krajským úřadem Plzeňského kraje Odborem životního prostředí ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu umožňuje zveřejňování článků a pozvánek ze sítě organizací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Plzeňském kraji.

 

Naleznete zde koncepci EVVO, elektronický adresář organizací zapojených v EVVO, pozvánky na výstavy, soutěže, krajské projekty, naučné stezky včetně odkazů na webové stránky organizátorů.

Pokud budete mít zájem o zveřejnění pozvánky na Vaši akci nebo uveřejnění článku týkající se EVVO, zašlete plakát akce (ve formátu .jpg, .pdf) nebo žádost na kontaktní emailovou adresu evvo@plzensky-kraj.cz. Váš článek bude zveřejněn v sekci Aktuality.

Kontakt:

Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

 

Odbor životního prostředí

Ing. Jan Kroupar
tel. 377 195 325, e-mail: jan.kroupar@plzensky-kraj.cz

Mgr. Jana Hrdá
tel. 377 195 399, e-mail: jana.hrda@plzensky-kraj.cz

Ing. Alena Bratková
tel. 377 195 594, e-mail: alena.bratkova@plzensky-kraj.cz

Ing. Jindřich Rykovský - lesní pedagogika
tel. 377 195 396, e-mail:
jindrichrykovsky@plzensky-kraj.cz  

 

Odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu

Bc. Hana Dadučová
tel. 377 195 321, e-mail: hana.daducova@plzensky-kraj.cz