Úspory energií v bytových domech díky IROP

obrazek
12. února 2019 16:09, aktualizováno 04. března 2019 08:21, Ing. Petra Ježková

Integrovaný regionální operační program nabízí v rámci výzvy č. 78 dotace na opatření vedoucí k úspoře energií v bytových domech. Žádosti je možné předkládat až do 29. listopadu 2019.

Co všechno lze z IROP podpořit?

 1. Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení, výměna oken a dveří);
 2. Instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace);
 3. Instalaci solárních fotovoltaických soustav;
 4. Opatření na ochranu hnízdišť rorýse a úkrytů netopýrů (chráníme s Vámi přírodu);
 5. Instalaci solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
 6. Výměnu zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody;
 7. Pořízení a instalaci světelných zdrojů energetické třídy A+ a A++ do společných prostor bytového domu a čidla pohybu;
 8. Připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií a výměnu předávací stanice;
 9. Zpracování projektové dokumentace, vč. dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace pro provádění stavby, zaměření stávajícího stavu budovy, technický dozor investor, autorský dozor, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 10. Také projekty zahájené od 1. ledna 2014;
 11. Projekty realizované po celém území ČR kromě hl. m. Prahy.

O podporu mohou žádat vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva jako správci bytových doků podle zákona č. 311/2013 Sb.

Další informace o této výzvě získáte na webu Integrovaného regionálního operačního programu, případně se můžete s žádostí o konzultaci obracet na pracovnici územního odboru IROP pro Plzeňský kraj:

Ing. Kateřinu Zemanovou, tel. 371 870 026, e-mail: katerina.zemanova@crr.cz

Soubory ke stažení