Úroveň plnění Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje

obrazek
17. prosince 2009 11:48, aktualizováno 13. listopadu 2019 15:42, Ing. Václav Liška

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém jednání 22.2.2005 schválilo Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje (POH PK). Závazná část plánu byla vyhlášena 21.3.2005 obecně závaznou vyhláškou kraje č.1/2005.  Podrobné informace o průběhu zpracování  POH  PK včetně povinností, které z toho vyplývají pro významné producenty odpadů,  jsou zveřejněny samostatně  na Portálu PK.

Podle § 43  zákona č.185/2001 Sb., o odpadech,  kraj každoročně zasílá Ministerstvu životního prostředí vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství kraje  a to do 15. listopadu následujíciho roku. Vyhodnocení se provádí pomocí soustavy indikátorů stanovené v závazné části Plánu odpadového hospodářství České republiky. V přílohách  je vyhodnocení POH PK za období 2002-2004, 2005, 2006, 2007 2008. O úrovni plnění závazné části POH PK je pravidelně informována Rada PK a Zastupitelstvo PK formou informativní zprávy.

Soubory ke stažení