Upozornění pro žadatele o kotlíkovou dotaci

obrazek
14. února 2019 08:56, aktualizováno 06. září 2019 07:56,

V průběhu administrace druhé vlny kotlíkových dotací byla Státním fondem životního prostředí ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR řešena problematika kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000. U těchto kotlů byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle. Výrobcem Atmos bylo potvrzeno, že kotle C18S, C20S a C30S vyrobené od března 2000 mohou mít na štítku  uvedenou nižší třídu kotle než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují. Kotle třídy 3 a výše nejsou přijatelné pro náhradu v plánované třetí vlně kotlíkových dotací (117. výzva MŽP).

Oznamujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S a C30S, nesplňující  podmínky třetí vlny kotlíkových dotací nebudou přijímány.