Typová úvodní studie GIS krajů České republiky

obrazek
09. července 2003 09:04, aktualizováno 20. března 2014 15:17, Michal Souček

Typová úvodní studie geografického informačního systému krajů (GIS) je koncepční dokument zaměřený na problematiku GIS na krajských úřadech v ČR. V potřebné míře se dotýká GIS také dalších subjektů, které mají vztah ke GIS kraje. Materiál byl zpracován společností T-Mapy Hradec Králové (Hydrosoft-Praha s.r.o-) ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje a pracovníky krajů na základě Úvodního projektu GIS Plzeňského kraje, zpracováného v roce 2002.

Text studie má tři části a několik příloh