Termín zasedání 14. Monitorovacího výboru Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

obrazek
28. června 2013 10:46, aktualizováno 02. července 2013 11:02,

14. zasedání Monitorovacího výboru, na kterém se bude rozhodovat o nových žádostech, se uskuteční 19. - 20. listopadu 2013 v Plzeňském kraji. Projektové žádosti pro toto zasedání je nutné předložit nejpozději do 2. září 2013.

Je možné také předkládat projekty cyklostezek řešící bezpečnost cyklistů a bodové závady na cyklostezkách (např. přeložky tras mimo silniční tahy, řešení nebezpečných silničních úseků, křižovatek apod.)

Projektové záměry doporučujeme  konzultovat na našem oddělení.

Upozorňujeme na to, že ani u včasně podaných projektových žádostí neexistuje právní nárok na jejich projednání na tomto zasedání Monitorovacího výboru, protože hodnocení žádostí a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů – především na tom, zda je nutné provádět doplnění nebo úpravy.

Žádosti je možné předkládat průběžně a nejsou omezeny výzvami. Žádosti se předkládají na příslušná Místa zpracovávající žádost a na Technický sekretariát v Bayreuthu. Funkci Místa zpracovávajícího žádost plní v Plzeňském kraji Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje, konkrétně Oddělení fondů a programů EU se sídlem Purkyňova 27, Plzeň.

Více informací pro potenciální žadatele naleznete v Příručce pro české žadatele včetně platných metodických pokynů na níže uvedeném odkaze:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/CR-Bavorsko/Dokumenty/Dokumenty-(2)