Termín zasedání 13. Monitorovacího výboru Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

obrazek
14. ledna 2013 17:04, aktualizováno 01. července 2013 07:31,

13. zasedání Monitorovacího výboru, na kterém se bude rozhodovat o nových žádostech, se uskuteční 10. - 11. června 2013 v městě Kulmbach v Horních Frankách. Projektové žádosti pro toto zasedání je nutné předložit nejpozději do 15. 3. 2013.

Žádosti je možné předkládat průběžně a nejsou omezeny výzvami. Žádosti se předkládají na příslušná Místa zpracovávající žádost a na Technický sekretariát v Bayreuthu. Funkci Místa zpracovávajícího žádost plní v Plzeňském kraji Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje, konkrétně Oddělení fondů a programů EU se sídlem Purkyňova 27, Plzeň.

Více informací pro potenciální žadatele naleznete v Příručce pro české žadatele včetně platných metodických pokynů na níže uvedeném odkaze:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/CR-Bavorsko/Dokumenty/Dokumenty-(2)