Technickoekonomická studie propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji

obrazek
12. října 2020 16:13, aktualizováno 05. března 2021 08:33, Zuzana Voráčková

Jako reakci na hydrologické sucho opakující se již od roku 2015 a vzhledem k tomu, že scénáře vývoje změny klimatu svědčí o tom, že situace ohledně zásobování pitnou vodou a socioekonomického sucha se bude dále zhoršovat, přistoupil Plzeňský kraj ke zpracování Technickoekonomické studie propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji, jakožto prvotní koncepci pro nalezení optimálního řešení zásobování pitnou vodou z hlediska nákladů, zabezpečenosti a stability množství a jakosti vody pro obyvatele Plzeňského kraje.

Uvedená Studie byla vypracována na základě objednávky z listopadu r. 2017 společností DHI a.s., ve spolupráci s Krajským úřadem a provozovateli jednotlivých skupinových vodovodů a tato Studie byla následně rozšířena druhou etapou, ve které byla doplněna o další významné vodovody v lokalitách sousedících s Jihočeským a Středočeským krajem.

Cílem Studie nebylo připojit všechny obce Plzeňského kraje na skupinové vodovody, ale posouzení stávajících vodárenských soustav, jejich případné propojení či rozšíření a posouzení ohroženosti jednotlivých obcí dlouhodobým suchem. Studie bude sloužit jako podklad pro probíhající komplexní aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a pro posouzení vhodného způsobu zásobování obyvatelstva pitnou vodou v jednotlivých obcích.

Z hlediska územního řešení byla objednávka první etapy Studie vymezena na tyto provozní úseky:

 • SV Nýrsko – Klatovy a SV Nýrsko – Domažlice (včetně SV Švihov, Přeštice, Dobřany)
 • SV Plzeňské aglomerace (včetně SV Žilov – Tatiná – Příšov a Horní Bříza – Trnová)
 • SV Tachov – Bor – Planá
 • SV Žlutice – Toužim – Bezdružice (včetně připojení na VDJ Stříbro)
 • SV Stříbro – Kladruby – Těchlovice
 • SV Rokycany – Hrádek – Strašice (včetně připojení na SV Plzeňské aglomerace)
 • SV Kralovice – Bílov – Výrov
 • SV Plasy – Kaznějov – Nebřeziny
 • SV Bělská skupina
V druhé etapě byla Studie rozšířena o vodovody:
 • SV Plzeň - Starý Plzenec - Blovice
 • Vodovod města Horažďovice
 • SV Nepomuk
 • Vodovod města Sušice
 • Vodovod města Kašperské Hory
 • Vodovod města Zbiroh

Postup zpracovatele popisuje přiložená Studie v jednotlivých kapitolách. Ty obsahují mj. posouzení stavu stávajících skupinových vodovodů a zjištění možnosti jejich rozvoje, včetně variant připojení dalších obcí a jejich místních částí na skupinové vodovody, jako efektivní opatření pro zajištění stabilní dodávky pitné vody i v období dlouhodobého sucha. Obsahem je rovněž bilance potřeby vody, zhodnocení volných kapacit jednotlivých zdrojů pitné vody, ekonomické zhodnocení, možnosti financování dalšího rozvoje vodovodů a barevná mapová kompozice.

Finální verze Studie obsahující kompletní výčet vybraných vodovodů byla předána zadavateli v březnu r. 2020. Na základě jejích závěrečných doporučení předpokládá Plzeňský kraj následné zpracování dílčích studií, které se již budou podrobně zabývat konkrétními lokalitami, především těmi, kde jsou dlouhodobě zaznamenávány problémy s dodávkou pitné vody.

Na závěr první etapy projektu proběhl za účasti Mgr. Radky Trylčové, členky Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství, v budově Krajského úřadu seminář pro širokou veřejnost, kde byla Studie představena. Obcím byla ze strany Krajského úřadu nabídnuta pomoc při zakládání sdružení pro společné budování nadobecních vodohospodářských soustav. Seminář také připomněl možnosti využití finanční podpory při zpracování variantních studií zásobování pitnou vodou, zpracování projektových dokumentací a realizaci z dotačních titulů, které poskytuje Plzeňský kraj.

Zástupci obcí byli upozorněni, že Studie bude podkladem právě probíhající revize Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a v některých případech budou její výstupy brány v potaz  při určení priorit u přijatých žádostí o finanční podporu na zásobování pitnou vodou z dotačních titulů Plzeňského kraje.

Návrh připojení jednotlivých obcí na vybrané skupinové vodovody byl zpracován do mapové služby na odkaze:
https://mapy.plzensky-kraj.cz/gis/skupinove_vodovody/


Soubory ke stažení