Světový prezident Junior Chamber International zahájil svou návštěvu ČR v Plzni

obrazek
22. října 2015 15:11, aktualizováno 14:11, Bc. Eva Mertlová

Plzeň hostila 21. října světového prezidenta mezinárodní neziskové organizace mladých aktivních podnikatelů a manažerů Ismaila Haznedar z Turecka.  Jedná se o vůbec první návštěvu předního představitele této organizace od založení Junior Chamber International (JCI) v České republice.

"JCI aktivně funguje v České republice od roku 2008, v současné době máme 4 lokální pobočky – v jižních a západních Čechách, v Praze a nově i ve východních Čechách. Česká republika je tak jednou ze 120 zemí světa, kde má JCI své členy," vysvětluje národní prezidentka JCI Czech Republic pro rok 2015 PhDr. Blanka Bendlová, MBA a dodává. "Naším členem se může stát každý mladý aktivní občan mezi 18 a 40 lety, který podniká, pracuje v oblasti středního a vyššího managementu, státní správy, neziskového sektoru či je aktivním studentem. Odlišností JCI od jiných neziskových organizací je široké pole působnosti, odlišný přístup k realizaci projektů, který spočívá v zapojení aktérů z oblasti samosprávy a státní správy, businessu a neziskového sektoru, a zabezpečuje dlouhodobou udržitelnost a pozitivní dopad na společnost. Dalším hlavním specifikem JCI je mezinárodní orientace, která umožňuje podporu mezinárodního obchodu, výměnu zkušeností a know-how napříč státy.“

Světový prezident JCI se setkal s náměstkem Plzeňského kraje

Světového prezidenta Ismaila Haznedara přijal v rámci jeho návštěvy v Plzni i zástupce Plzeňského kraje pan náměstek Ivo Grüner. "Plzeňský kraj podporuje regionální aktivity JCI již od samého začátku. Organizace mladých aktivních lidí, jakými jsou členové JCI, navíc obdařených jistou dravostí a neotřelými nápady, je pro kraj přínosem. Z úspěšných projektů, které se jim podařilo v regionu zrealizovat bych zmínil zejména projekt Fit4Jobs zaměřený na přípravu studentů a vysokoškoláků na budoucí povolání nebo česko-čínské symposium mladých podnikatelů, které proběhlo vloni v červnu pod naší záštitou," poznamenal Grüner. .  

Cílem setkání bylo i další navázání spolupráce, tentokrát v podobě soutěže oceňující mladé inovativní podnikatele, kterou JCI celosvětově úspěšně realizuje. "Soutěž mladých úspěšných podnikatelů je pro mnohé zúčastněné výbornou zpětnou vazbu toho, co dělají. Pomůže jim to ale také vypilovat způsob, jakým se prezentují navenek a v neposlední řadě je to obrovsky motivuje dále. Prezentace úspěšných mladých podnikatelů v regionu bude také inspirací pro zakládání nových startupů a povede v konečném důsledku k růstu inovačního prostřední v regionu," uvedl na setkání Haznedar.
 

Odpolední diskuse s Ismailem Haznedarem v univerzitní kavárně Íčko

Světový prezident Ismail Haznedar odpoledne v Plzni také diskutoval nejen se členy a příznivci JCI Czech Republic, ale také s veřejností. Hlavními tématy bylo fungování JCI celosvětově, mezinárodní výměna zkušeností i aktuální společenská témata, jako je problematika uprchlíků nebo nezaměstnanost mladých a jejich nedostatečná kvalifikace.

"Návštěva světového prezidenta je pro mě osobně obrovská čest a jedinečná příležitost představit mu naše aktivity a projekty a nechat se inspirovat jeho zkušenostmi ze zahraničí," komentoval debatu nově zvolený prezident JCI West Bohemia pro rok 2016 Jan Drexler.

Ismail Haznedar, světový prezident Junior Chamber International pro rok 2015

Konzultant v oblasti obchodních strategií zaměřených na startupy, business modelování a strategické plánování. Je jednatelem turecké společnosti Stratejik Isler, certifikovaný konzultant v oblasti managementu (CMC) a člen Společnosti pro strategické plánování (SPS). Je členem JCI od roku 2005, od roku 2008 zastává nepřetržitě posty ve výkonných pozicích v rámci JCI Turecko i celosvětového vedení Junior Chamber International. V loňském roce byl výkoným viceprezidentem JCI pro Evropu a letos zastává zastává funkci světového prezidenta JCI.

Fotogalerie