Svaz zdravotně postižených - Šumava

obrazek
24. září 2014 14:47, aktualizováno 13:47,

Počet členů organizace v Plzeňském kraji k 1.1.2014:    1 078

Další kontaktní osoba: Vlasta Kučerová

Telefon:  724 083 490

Počet základních organizací:    9     

Klatovy – vnitřně postižení,  Strážov, Nýrsko, Kolinec, Švihov, Sušice, Horažďovice, Železná Ruda, Klatovy – tělesně postižení

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

k 1.1.2014 evidováno 570 tělesně postižených, 459 členů vnitřně postižených, 14 členů zrakově postižených, 13 vozíčkářů, 7 členů sluchově postižených a 15 členů s kombinovanými vady

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Hlavním cílem je prosazovat a obhajovat práva, potřeby a zájmy všech zdravotně postižených a pomáhat jim při řešení jejich problematiky, sociální situace, překonávání důsledků handicapu a při jejich znovu zapojení do plnohodnotného života ve společnosti. Svaz poskytuje pro všechny členy a osoby se zdravotním postižením pomoc při jednání na úřadech, spolupracuje se zdravotními a sociálními zařízeními a rodinami občanů se zdravotní postižením. Významnou součástí činností Svazu je zajišťování akcí se zdravotním programem, výchovné, vzdělávací a zájmové akce na prohloubení znalostí, dovedností a zkušeností zdravotně postižených pro účelné využití volného času a aktivní zapojení do činnosti organizace.