Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

obrazek
24. září 2014 14:45, aktualizováno 20. října 2014 13:33,

Organizace v Plzeňském kraji:  

Plzeňský spolek neslyšících: předseda Mgr. Miroslav Hanzlíček

Adresa:  Tylova 14, 301 00 Plzeň

Telefon: 377 237 527, 602 616 785

e-mail: spolek@snplzen.cz

www.snplzen.cz

Základní organizace Domažlice: předsedkyně Mgr. Libuše Kubertová

Adresa: Jindřichova 214, 344 01 Domažlice
Telefon: 379 722 917, 737 680 484
e-mail: snn.do@centrum.cz

Základní organizace Klatovy:  předsedkyně Věra Jandová 

Adresa: Viděnská 9, 339 01 Klatovy
Telefon: 608 724 171

e-mail: jandadav@post.cz

Základní organizace Rokycany: předseda: Karel Chvojan

Adresa: Masarykovo náměstí 215, 337 01 Rokycany

Telefon: 723 504 789 

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

sluchové postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

pomoc sluchově postiženým občanům se zapojením do běžného života, odborné sociální poradenství, tlumočnická služba (Plzeň), sociálně aktivizační služby pro seniory a ZP, rehabilitační pobyty, turistické výlety, přednášky, kroužky, cvičení.