Šumavské obce umí třídit odpad

obrazek
25. září 2015 08:21, aktualizováno 07:21, Šárka Stará

Ve čtvrtek 24. září byly v historických prostorách chotěšovského kláštera slavnostně oceněny obce a města Plzeňského kraje zapojené do soutěže na podporu třídění odpadů pod názvem My už třídit umíme!. Soutěž již po desáté vyhlásil Plzeňský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, kteří společně realizují v našem kraji projekt na podporu a rozvoj třídění odpadů. Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí do aktivit odpadového hospodářství a vyhlásit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartónu.

Volbou objektu chotěšovského kláštera organizátoři připomněli, že odkazem pro budoucí generace by neměly být hory odpadků, ale hodnoty, na které i naše budoucí generace budou pohlížet s obdivem, jako nyní pohlížíme my na díla stará několik století jako na odkaz našich předků.

Stejně jako v loňském roce byly do soutěže automaticky zařazeny všechny obce a města, které jsou zapojené do celorepublikového systému třídění a využití odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. Soutěže se zúčastnilo 483 obcí a měst kraje. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, v první kategorii soutěžily obce do 1000 obyvatel, ve druhé pak města a obce nad 1000 obyvatel. Do soutěže byly rovněž zařazeny městské obvody statutárního města Plzně, a to do jednotlivých kategorií podle počtu svých obyvatel.

V prvním kole se hodnotila statistická a samotnými obcemi vykazovaná data ze systému EKO-KOM v roce 2014, především množství vytříděných odpadů, včetně odpadů z obalů, na jednoho obyvatele. Dále pak hustota sítě barevných kontejnerů druhy odpadů, které mají občané možnost sbírat a třídit nebo počet obyvatel obce připadající v průměru na příslušný počet kontejnerů na tříděný odpad.

Do druhého kola pak podle stanoveného pořadí postoupilo 15 nejlepších malých obcí do tisíce obyvatel a 10 nejlepších obcí a měst nad tisíc obyvatel. Tyto obce a města navštívila (bez vědomí vedení obce) odborná komise složená ze zástupců vyhlašovatelů soutěže a hodnotila umístění kontejnerů a sběrných stání na vytříděný odpad, čistotu okolo kontejnerů včetně čistoty samotných kontejnerů či např. zda na kontejneru jsou pro obyvatele informace o tom, který vytříděný odpad lze do kontejneru vhazovat.

A jaké jsou výsledky soutěže v roce 2015?  

v kategorii malých obcí do 1 000 obyvatel je pořadí následující:

  • 1. místo a nejlepší v třídění odpadů v Plzeňském kraji je obec MODRAVA
  • na 2. místě se umístila obec ČILÁ
  • na 3. místě se umístila obec SRNÍ

Pořadí na dalších místech je následující:

4.

 Sebečice

5.

 Hamry

6.

 Hradiště

7.

 Terešov

8.

 Ostrovec Lhotka

9.

 Vlčtejn

10.

 Zvíkovec

11.

Tatiná

12.

Obec Chlum

13.

 Babylon

14.

 Olbramov

15.

 Kladruby

V kategorii velkých obcí nad 1 000 obyvatel je pořadí následující:

  • 1. místo a nejlepší v třídění odpadů v Plzeňském kraji je město ŽELEZNÁ RUDA
  • na 2. místě se umístila obec ŠTĚNOVICE
  • na 3. místě se umístilo město HOLÝŠOV

Pořadí na dalších místech je následující:

4.

 Stod

5.

 Hromnice

6.

 Mýto

7.

 Blížejov

8.

 Plzeň, Městský obvod Plzeň 8 - Černice

9.

 Chotíkov

10.

 Dýšina

 

Kromě diplomu a věcného daru si první tři oceněné obce v obou kategoriích odnesly také finanční dar od Plzeňského kraje. Obce na 1. místě získaly 30 tisíc korun, obce na 2. místě 20 tisíc a obce na 3. místě 10 tisíc korun. 

„Obcím patří nejen gratulace, ale také poděkování, že třídění odpadu věnují pozornost a motivují občany, aby odpad třídili a udržovali pořádek v okolí sběrných míst. Čím větší bude podíl vytříděného odpadu, tím méně budeme spotřebovávat primárních zdrojů,“ řekl dnes při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí Václav Štekl.   

Po celé desetiletí, co soutěž trvá, se Plzeňský kraj pohybuje v celorepublikovém hodnocení na předních místech. V roce 2011 byl dokonce vítězem v rámci pomyslného srovnání všech krajů ČR. Před deseti lety, kdy vlastní krajská soutěž v třídění odpadů obcí začínala, bylo průměrné množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele v kraji kolem 32 kg na obyvatele za rok. V současné době se toto množství pohybuje o deset kilogramů výše. V roce 2014 se každému obyvateli Plzeňského kraje podařilo v průměru vytřídit 41,9 kg papíru, plastů, skla a nápojového kartonu. Přestože Plzeňský kraj nestojí v současnosti na stupních vítězů, stále se jeho výsledky pohybují nad celorepublikovým průměrem, který za loňský rok činí 40,5 kg na obyvatele.

Každý obyvatel Plzeňského kraje vytřídil v loňském roce 12,2 kg plastů, 12,6 kg skla a 16,9 kg papíru. Tyto výsledky jasně ukazují, že pokud jsou v obcích a městech vytvořeny podmínky spolu s cílenou osvětou, jsou lidé ochotni velmi dobře svoje odpady třídit a právě toto je cílem celého dlouhotrvajícího projektu v Plzeňském kraji i celé republice.

Fotogalerie: