SUCHO - doporučení pro obce a obecní úřady Plzeňského kraje

obrazek
04. července 2019 14:20, aktualizováno 04. května 2020 08:33, Zuzana Voráčková

Vzhledem k opakujícím se projevům sucha na stavu podzemních a povrchových vod a nepříznivým hydrometeorologickým prognózám, vydal krajský úřad doporučení s uvedením postupů a legislativních nástrojů pro řešení této problematiky pro obce a vodoprávní úřady, včetně možností podpory realizace opatření k řešení nedostatku pitné vody. Současně doporučujeme obcím, aby se v případě pochybností, neváhaly obrátit s žádostí o pomoc na příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou  působností nebo krajský úřad, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství.

 

Soubory ke stažení