Studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání se směsnými komunálními odpady v Plzeňském kraji - aktualizace a rozpracování varianty energetického využití odpadů dle Plánu odpadového hospodářství Plzeňskho kraje

obrazek
27. dubna 2011 09:43, aktualizováno 05. března 2019 11:38, Ing. Václav Liška

Plzeňský kraj nechal v roce 2004 zpracovat  studii Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji.  Studie podrobně rozpracovala  jednotlivé varianty nakládání  se směsnými komunálními odpady obsažené  v Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje. V rámci přípravy výstavby zařízení na energetické využívání  odpadu v areálu skládky Chotíkov (ZEVO Chotíkov) bylo nutno zmíněný integrovaný systém nakládání s dopady akutalizovat. Na základě výsledků výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo se společností T I Centrum, a.s. Plzeň  na zpracování "Studie proveditelnosti  integrovaného systému  nakládání se směsnými komunálními odpady v Plzeňském kraji - aktualizace a rozpracování varianty energetického  využití odpadů dle Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje".  Práce na studii započaly v březnu 2010, dokončena byla 30.března 2011.  Dokončená Studie proveditelnosti včetně souhrnu je v příloze.

Soubory ke stažení