Studie posouzení přírodních parků Plzeňského kraje z hlediska krajinářského hodnocení

obrazek
14. prosince 2004 18:14, aktualizováno 13. března 2019 11:02, Michal Souček

Koncepce ochrany přírody a krajiny v Plzeňském kraji, která byla schválena Zastupitelstvem Plzeňského kraje usnesením č. 560/04 dne 9. 3. 2004, formuluje na úseku ochrany krajinného rázu mj. následující cíle a úkoly:

Krátkodobé cíle
Vyhodnotit území Plzeňského kraje mimo plochy NP a CHKO z hlediska estetických, přírodních a kulturně-historických hodnot a definovat případnou potřebu vyhlášení nových přírodních parků.

Úkoly a opatření
Vyhodnotit efektivnost současně vyhlášených přírodních parků a navrhnout jejich případnou redukci či rozšíření. Přehodnotit počet a hranice je nutné v zájmu jejich integrace do jediné, krajské správní jednotky. Ze syntetické mapy (příloha 3.4.6.1) je možné vyčíst ta území, která jsou v současné době ošetřena institutem přírodního parku, avšak krajinářské hodnocení je neklasifikuje jako krajinu se zvýšenou estetickou hodnotou. Na tato území bude správné se zaměřit a posoudit, zda jejich vyhlášení je v kontextu kraje adekvátní či nikoli. Naopak, na téže mapě jsou vyznačeny plochy, které byly klasifikovány jako krajina se zvýšenou estetickou hodnotou, a přitom nejsou ošetřeny institutem přírodního parku. I tyto plochy je vhodné posoudit, zda mají parametry, které si zaslouží být chráněny institutem přírodního parku. (zodpovídá kraj)

Tato studie reaguje na výše uvedené cíle a úkoly, zpracovává krajinářské vyhodnocení území celého Plzeňského kraje a zjištěné výsledky srovnává s hranicemi vyhlášených přírodních parků.

Zpracovatel:  Petr Sklenička - LARECO, Jičínská 39, 130 00 Praha 3

Vaše případné připomínky dotazy nebo připomínky směřujte na - kontakt

 

Studie posouzení přírodních parků Plzeňského kraje (PK) z hlediska krajinářského hodnocení

Ke stažení

Mapová služba

Textová část    
Studie
 
Mapové přílohy    
Příloha - Přehled přírodních parků a velkoplošných ZCHÚ v PK
Příloha - Krajinářské hodnocení území PK
JPG
Příloha - Přírodní parky a velkoplošná ZCHÚ s vymezením krajiny se zvýšenou estetickou hodnotou
JPG
Příloha - PP Brdy
JPG
Příloha - PP Buděticko
JPG
Příloha - PP Buková hora
JPG
Příloha - PP Český les - Domažlice
JPG
Příloha - PP Český les - Tachov
JPG
Příloha - PP Hadovka
JPG
Příloha - PP Horní Berounka
Příloha - PP Horní Střela
JPG
Příloha - PP Hřešihlavská
JPG
Příloha - PP Kakov - Plánický hřeben
JPG
Příloha - PP Kamínky
JPG
Příloha - PP Kašperská vrchovina
JPG
Příloha - PP Kochánov
JPG
Příloha - PP Kornatický potok
Příloha - PP Kosí potok
Příloha - PP Manětínská
Příloha - PP Plánický hřeben
Příloha - PP Pod Štědrým
Příloha - PP Radeč
JPG
Příloha - PP Rohatiny
Příloha - PP Sedmihoří
JPG
Příloha - PP Trhoň
Příloha - PP Úterský potok - západ
Příloha - PP Valcha
Příloha - PP Zelenov

    Velikost mapových příloh ve formátu JPG je cca 400 KB.