Studie ochrany krajinného rázu na území vybraných přírodních parků Plzeňského kraje

obrazek
19. srpna 2005 08:31, aktualizováno 13. března 2019 10:48, Michal Souček

Od 1.1.2003 podle zákona o ochraně přírody a krajiny zřizují kraje k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami přírodní parky a zajišťují péči o ně. Na území Plzeňského kraje bylo bývalými okresními úřady vyhlášeno 24 přírodních parků, které se vyznačují specifickými rysy charakteru krajiny a specifickými hodnotami, které spoluvytvářejí krajinný ráz na jejich území. Aby byl ochráněn krajinný ráz před činnostmi, snižujícími jeho hodnotu, je třeba věnovat pozornost především ochraně specifických rysů a hodnot. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí nechal proto zpracovat studii, která má na příkladu vybraných 5ti přírodních parků ukázat metodu identifikace významných rysů a hodnot krajinného rázu a formou metodického návodu nastínit rámce pro činnost orgánů ochrany přírody při ochraně krajinného rázu.

 

 

Přírodní park

Buděticko

Buková hora

Horní Střela

Kosí potok

Sedmihoří

Mapa

mapa

mapa

mapa

mapa

mapa

Schema znaků a hodnot krajiného rázu

schema

schema

schema

schema

schema

Schema území s krajinářsko - estetickými hodnotami

schema

schema

schema

schema

schema

Schema přítomnosti hodnot přídorní, kulturní a historické charakteristiky

schema

schema

schema

schema

schema

Schema terénních předělů a dominant

schema

schema

schema

schema

schema

Fotografie - panorama

foto1

foto2

foto3

foto4

foto5

foto1

foto2

foto3

foto4

foto1

foto2

foto3

foto4

foto5

foto6

foto7

foto8

foto1

foto2

foto3

foto4

foto1

foto2

foto3

foto4

Fotografie - památky

foto1

foto2

foto1

foto1

foto2

foto3

foto1

foto1

foto2

Biogeografické členění

schema

schema

schema

schema

schema

Vyšší geogmorfologické jednotky

schema

schema

schema

schema

schema

Zeměpisný lexikon - hory a nížiny

schema

schema

schema

schema

schema