Studie ochrany krajinného rázu na území přírodního parku Horní Berounka

obrazek
19. srpna 2005 08:33, aktualizováno 13. března 2019 10:45, Michal Souček

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí zadal zpracování Studie ochrany krajinného rázu na území přírodního parku Horní Berounka. Studii zpracoval Doc. Ing. arch Ivan Vorel, Csc v říjnu 2004. Textová část studie je uvedena v příloze. Přílohy studie: 

Přírodní park

Horní            Berounka

Mapa

mapa

Družicový snímek

mapa

Tábořiště pro vodní turistiku a uzly rekreační vybavenosti - schema

schema

Schema pásem odstupňované ochrany krajinného rázu

schema

Schema hodnocení krajinného rázu - přehledka a legenda

schema

Schema hodnocení krajinného rázu

schema1 - schema2

Fotografie - panorama

foto1; foto2; foto3; foto4; foto5;

foto6; foto7; foto8; foto9; foto10;

foto11; foto12; foto 13; foto 14;

foto 15; foto 16; foto 17; foto 18;

foto 19; foto 20; foto 21; foto 22;

foto 23; foto 24; foto 25; foto 26

Biogeografické členění

schema

Vyšší geogmorfologické jednotky

schema

Zeměpisný lexikon - hory a nížiny

schema