"Strategie rozvoje Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a koncepce výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji na léta 2014 - 2020"

obrazek
17. března 2014 15:03, aktualizováno 14:03, Ing. Josef Kuželka

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 1856/14 ze dne 17.03.2014 schválila "Strategii rozvoje Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a koncepce výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji na léta 2014 - 2020".
Materiál (viz příloha) zpracovávající z dlouhodobého hlediska strategii rozvoje Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, příspěvkové organizace a koncepci regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji vychází především z Usnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 2012 o „Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihoven“.
Na krajské úrovni sleduje zejména „Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+“ a „Koncepci rozvoje muzeí v Plzeňském kraji na léta 2012–2017“.
V širším kontextu vychází ze strategie „Státní kulturní politiky na léta 2009–2014“.

Soubory ke stažení