Stížnost na nedostupnost zdravotní péče

obrazek
02. října 2019 07:49, aktualizováno 29. ledna 2020 17:08, Ing. Petra Jana Váchalová

Zajistit dostupnost péče pojištěncům, tedy zajistit poskytování hrazených služeb, včetně místní a časové dostupnosti, je úkolem zdravotní pojišťovny. Pojišťovna tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavírá smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb a kteří tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny. Nedaří-li se Vám najít vhodného lékaře, obraťte se pomocí níže uvedeného formuláře na svou pojišťovnu.

Formulář je k dispozici na: https://nedostupnapece.mzcr.cz/