Statistika podnikatelských subjektů k 31.12.2016

16. ledna 2017 11:56, aktualizováno 16. ledna 2020 13:13, Ing. Renata Valešová

 

Počet podnikatelů celkem 124 433
Právnické osoby 16 206
Fyzické osoby 108 227
Podnikatelé - cizinci 5 509
Počet živnostenských oprávnění celkem 187 931
Živnostenské oprávnění - koncesované živnosti 13 459
Živnostenské oprávnění - volná živnost 103 013
Živnostenské oprávnění - řemeslné živnosti 53 416
Živnostenské oprávnění - vázané živnosti 18 043
Počet obyvatel Plzeňského kraje 578 194
Počet podnikatelů na 1000 obyvatel 215,21
Počet živnostenských oprávnění na 1000 obyvatel 325,03
Počet živnostenských oprávnění pro cizince 7 699
Počet živnostenských oprávnění na podnikatele 1,51
 
   

Úřad obce s rozšířenou působností

Počet podnikatelských subjektů

Počet platných oprávnění

Počet koncesovaných živností

Počet volných živností

Počet řemeslných živností

Počet vázaných živností

Blovice 2 451 3 850 294 1 937 1 280 339
Domažlice 8 298 12 546 1 028 6 450 4 009 1 059
Horažďovice 2 314 4 059 286 1 928 1 522 323
Horš. Týn 2 516 3 925 361 1 941 1 293 330
Klatovy 10 383 16 465 1 302 8 840 4 852 1 471
Kralovice 4 570 6 866 566 3 599 2 188 513
Nepomuk 2 101 3 226 264 1 708 1 025 229
Nýřany 11 177 16 817 1 148 8 851 5 303 1 515
Plzeň 46 949 69 412 4 358 40 626 16 429 7 999
Přeštice 4214 6 480 488 3 216 2 208 568
Rokycany 9 869 14 647 1 023 7 949 4 359 1 316
Stod 4 113 6 003 413 3 130 1 984 476
Stříbro 3 047 4 612 402 2 417 1 428 365
Sušice 5 110 7 760 552 4 240 2 305 663
Tachov 7 321 11 263 974 6 181 3 231 877
Celkem 124 433 187 931 13 459 103013 53 416 18 043