Stanovisko MF ve věci aplikace ustanovení § 247a odst. 1 daňového řádu při správě místních poplatků

obrazek
17. srpna 2015 09:05, aktualizováno 08:05, Mgr. Irena Sinkulová

Na žádost Magistrátu pro hlavní město Prahu ve věci aplikace ustanovení § 247a odst. 1 daňového řádu při správě místních poplatků, Ministerstvo financí Odbor 39 - Správní činnosti, Oddělení 3903 - Správní činnosti v oblasti poplatků, zpracovalo Ministerstvo financí Stanovisko č.j. MF-29225/2015/3903.

Ministerstvo financí ve svém stanovisku dospělo k závěru, že správce poplatku nemůže sankcionovat předmětnou pokutou nesplnění ohlašovací povinnosti podle § 14 a 14a zákona o místních poplatcích, neboť ustanovení § 11 odst. 4 zákona o místních poplatcích stanovuje, že "penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují".

Předmětné stanovisko naleznete v příloze.

Soubory ke stažení