Stanoviska obce Obora k předaným odvolání a stížnostem

26. června 2017 11:57, aktualizováno 10:57, Mgr. Jana Fikarová

Dne 14. června 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 106/1999 Sb.“), a to konkrétně o stanoviska, vyjádření a informace vypracované obcí Obora, které byly připojeny k přeposílaným stížnostem nebo odvoláním KÚPK, vedenými pod sp. zn. ZN/238/KDS/16 a ZN/1189/KDS/16. Dále bylo požádáno o případná jakákoliv další vyjádření obce Obora, jež jsou součástí uvedených spisů.

Požadované informace byly vyhledány a poskytnuty. Žádná další vyjádření či stanoviska obce Obora, v uváděných spisech nebyly dohledány.