Stanoviska MF k vyměření místního poplatku platebním výměrem

12. ledna 2011 12:15, aktualizováno 09. února 2012 17:06, Mgr. Irena Sinkulová

Ministerstvo financí vydalo Metodické stanovisko k vyměření místního poplatku platebním výměrem - použitelnost ust. § 46 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (č.j. 26/121 335/2010-262 ze dne 2.12. 2010).

Ministerstvo financí následně vydalo pod č.j. 26/128 238/2010-262 doplnění tohoto stanoviska.

Znění těchto dokumentů naleznete v příloze.

Soubory ke stažení