"Správa místních poplatků" - konzultační den pro obecní/městské úřady

obrazek
11. března 2019 11:58, aktualizováno 10:58, Mgr. Irena Sinkulová

Ekonomický odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje, Oddělení ekonomických analýz, uspořádal dne 7. března 2019 Konzultační den pro obecní/městské úřady na téma "Správa místních poplatků".

Konzultační den uvedl Ing. Karel Hladký, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje. Za Krajský úřad Plzeňského kraje vystoupila s příspěvkem na téma správy místních poplatků Mgr. Irena Sinkulová. Pozvání krajského úřadu přijala JUDr. Olga Petríková, LL.M., vedoucí Oddělení dozoru Plzeň – Karlovy Vary, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. JUDr. Olga Petríková, LL.M. vystoupila se svým příspěvkem na téma „Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí – místní poplatky“.

Konzultačního dne se zúčastnilo bezmála 90 pracovníků obecních a městských úřadů.

Organizátoři tímto děkují za projevený zájem pracovníků obecních a městských úřadů a jejich pozornost věnovanou přednesu příspěvků. Zároveň si dovolují poděkovat JUDr. Olze Petríkové, LL.M. za její příspěvek a spolupráci s krajským úřadem.

Přednesené příspěvky naleznete v příloze tohoto textu.

Soubory ke stažení