Spotřebitelská poradna

obrazek
21. prosince 2011 09:02, aktualizováno 05. května 2022 15:35,

Prevence kriminality

Programy prevence kriminality se staly základem vytvořeného preventivního systému v České republice. Hlavními cíly programu jsou snižování míry a závažnosti trestné činnosti, zvyšování pocitu bezpečí občanů a jejich aktivní účast na omezování příčin kriminality, začleňování prevence kriminality do generelů rozvoje obcí a integrace Policie ČR do preventivních systémů.

Mezi oblasti prevence kriminality patří oblast sociální, situační, informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností a posilování právního vědomí občanů. 

Do oblasti informování občanů (zprostředkování informací o nebezpečích ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech a způsobech ochrany před ní) patří i poslání neziskové organizace – Občanské sdružení spotřebitelů TEST.


Více informací o spotřebitelské poradně dTestu naleznete v příloze.

Soubory ke stažení