Spotřebitelská poradna

obrazek
21. prosince 2011 09:02, aktualizováno 10. ledna 2020 08:53,

 

Prevence kriminality


 

Programy prevence kriminality se staly základem vytvořeného preventivního systému v České republice. Hlavními cíly programu jsou snižování míry a závažnosti trestné činnosti, zvyšování pocitu bezpečí občanů a jejich aktivní účast na omezování příčin kriminality, začleňování prevence kriminality do generelů rozvoje obcí a integrace Policie ČR do preventivních systémů.

Mezi oblasti prevence kriminality patří oblast sociální, situační, informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností a posilování právního vědomí občanů. 

Do oblasti informování občanů (zprostředkování informací o nebezpečích ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech a způsobech ochrany před ní) patří i poslání neziskové organizace – Občanské sdružení spotřebitelů TEST.

  

Více informací o spotřebitelské poradně dTestu naleznete v příloze.

Soubory ke stažení