Sportovní gymnázium má novou multifunkční sportovní halu

obrazek
03. listopadu 2016 18:19, aktualizováno 17:19, Bc. Eva Mertlová

Nová sportovní hala za více než 90 milionů korun byla slavnostně otevřena v nových prostorách Sportovního gymnázia Plzeň za účasti ministryně školství Kateřiny Valachové. Hala poskytne studentům krajského zařízení širší sportovní vyžití pro míčové sporty a judo, nabídne také možnosti pořádání ligových soutěží házenkářů s téměř 200 místy pro diváky.

Slavnostního odpoledne s otevřením nové multifunkční haly se společně s ministryní Valachovou zúčastnili také náměstkyně hejtmana Zdeňka Lišková a náměstek hejtmana Ivo Grüner a radní Jaroslav Šobr a Václav Štekl. Mezi hosty byla také absolventka gymnázia, reprezentantka v tenise Andrea Hlaváčková, nechyběli ani zástupci zhotovitele.

"Jsem velice rád, že se podařilo Sportovnímu gymnáziu prostřednictvím této moderní sportovní haly zlepšit podmínky pro výuku nadaných studentů. Právě sport vnímáme jako vhodnou volnočasovou aktivitu, která je přínosem pro rozvoj mladých lidí a kterou je nutné podporovat dlouhodobě," uvedl Ivo Grüner.

Fotogalerie

        

Studentům nová hala za 91,2 mil. korun poskytne tělocvičnu plně vybavenou pro trénink judistů, dále pak multifunkční halu, která je zaměřena na volejbal a házenou. Díky parametrům haly zde mohou být odehrány ligové zápasy házené žen a žáků. Hala nabídne také hlediště pro veřejnost s kapacitou téměř 200 míst. Objekty haly jsou řešeny bezbariérově v celém 1.NP. Ve 2.NP jsou pouze klubovny, které budou sloužit pro diváky, a technická místnost.

Výstavba nové haly byla zrealizována společností OHL ŽS, a.s. během sedmi měsíců, ukončena byla v říjnu tohoto roku.

Celková okamžitá kapacita objektů haly o rozloze 2815 m2 pojme až 515 osob. Haly jsou založeny na pilotách, přes které jsou uloženy kalichové patky, základové prahy a železobetonové podkladní desky. Nosná konstrukce je tvořena ze železobetonových prefabrikovaných sloupů, vetknutých do kalichových patek.  Na železobetonové sloupy jsou osazeny dřevěné lepené lamelové vazníky.  Fasáda haly je řešena z části jako provětrávaná, zateplená izolací z minerální vlny a obložená velkoformátovými cementovláknitými deskami. Druhá část fasády je řešena také jako provětrávaná, zateplená izolací z minerální vlny, ale obložena dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu.

Sportovní gymnázium Plzeň zahájilo letošní školní rok v nových prostorách SOU elektrotechnického, Plzeň, jejichž rekonstrukce vyšla Plzeňský kraj celkem na 151 milionů korun. Gymnázium nabízí zrekonstruované a moderně vybavené učebny a odborné učebny za 33,9 mil. korun, venkovní hřiště na tenis, volejbal i jedno multifunkční hřiště za 10,8 mil. korun. Výhodou pro žáky, kteří využívají internátní ubytování, jsou nově zrekonstruované a vybavené prostory internátu, které si vyžádaly 5,9 mil. korun. Součástí celkových nákladů jsou také nutné přeložky inženýrských sítí (Kanalizační sběrač, kabely ČEZ, kabely LIDL, areálové elektro přeložky) za 9,2 mil. korun a samozřejmě nově otevřená sportovní hala za 91,2 mil. korun.