Spolupráce OSPOD a Policie ČR - pro potřeby škol a ŠZ PK

20. února 2019 10:31, aktualizováno 09:31, Mgr. Hana Schimmerová MBA

 

Část platného pokynu policejního prezidenta vztahující se ke spolupráci orgánu sociálně právní ochrany dětí a Policie ČR (pro potřeby škol a školských zařízení Plzeňského kraje) platné ke dni 28. dubna 2017 – z dopisu Policejního prezidia ČR č. j. PPR-10767-1/ČJ-2017-990130)

 

Soubory ke stažení