Spolufinancování služby z ESF - informace pro cílovou skupinu

29. července 2016 12:35, aktualizováno 11:35,

Podle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, kapitoly 19, je nutné doložitelně písemně informovat subjekty zapojené do realizace projektu o spolufinancování poskytované služby z  Evropského sociálního fondu (dále jen ESF).

Tyto informace se předávají prostřednictvím komunikačních aktivit a výstupů, jejichž součástí jsou i prvky vizuální identity ESF (znak EU a povinné odkazy: "Evropská unie",  "Evropský sociální fond", "Operační program zaměstnanost").

Nejednoduší je informovat nové uživatele ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby a tyto smlouvy také opatřit logem ESF a MPSV. U stávajících uživatelů, kteří již uzavřenou smlouvu mají, ji není potřeba měnit, je možné využít písemné sdělení podle vzoru v příloze tohoto článku. Jde o vzor, který si příjemce může upravit. Anonymním uživatelům, kteří uzavírají ústní smlouvu, je vhodné vzorový dokument předat také, tito jej samozřejmě nepodepisují. Do složky anonymního uživatele pak sociální pracovník poznamená, že klientovi byla předána písemná informace o spolufinancování služby z ESF.

 

Soubory ke stažení