Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

obrazek
24. září 2014 14:46, aktualizováno 02. prosince 2016 14:24,

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Zkratka:  SPMP ČR
Sídlo organizace: Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 – Karlín
Telefon: 221 890 436
Web: www.spmpcr.cz
Předsedkyně celostátní organizace: Mgr. Ivana Ambrosová

Počet členů organizace v Plzeňském kraji k 1. 1. 2016: 
Předsedkyně krajské organizace v Plzeňském kraji: Mgr. Anděla Bednářová
Adresa:  Jesenická 1413/29, Bolevec, 323 00 Plzeň
Telefon: 775 050 460
e-mail:  andela.b@email.cz

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
Členové jsou lidé s mentálním postižením, jejich rodiny a přátelé – odborníci a dobrovolníci z komunity

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Spolek je dobrovolnou organizací dětí, mládeže a dospělých lidí s mentálním postižením, jejich rodičů a příbuzných, odborníků a dalších osob nebo skupin, založený za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zakotvení a prohlubování práv lidí s mentálním postižením a trvalé zlepšování podmínek života dětí, mládeže a dospělých lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Za tímto účelem hodlá spolek vyvíjet své iniciativy.