Soutěže

obrazek
27. února 2014 13:21, aktualizováno 12. listopadu 2019 08:23, Bc. Petra Hessová

Plzeňský kraj prostřednictvím Odboru regionálního rozvoje nepravidelně vyhlašuje jako jeden z mála krajů soutěž O nejlepší kroniku Plzeňského kraje.
Plzeňský kraj je společně s městem Plzeň vyhlašovatelem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Spoluvyhlašovateli akce jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výrobě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Obec architektů, Česká komora architektů. Tato soutěž si klade za cíl seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury Plzeňského kraje a podpořit kvalitní komplexní realizace, od architektonického pojetí až po řemeslný detail.
Je určena pro stavby realizované na území Plzeňského kraje bez ohledu na místo registrace realizátorských subjektů. Odkaz na stránky soutěže zde.
Články týkající se jednotlivých soutěží naleznete v levém menu pod záložkou Soutěže.