Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2017 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

obrazek
27. února 2017 14:17, aktualizováno 11. února 2022 15:03, Ing. Petra Matějovcová DiS.

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil v období roku 2017 celkem 908 kontrol, z toho 653 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2017) a 255 mimořádných.

Jednalo se o kontrolní a metodickou činnost prováděnou na obecních a městských úřadech, v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem, na soukromých školách a ostatních subjektech.

Z celkového počtu kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 238 případech, nápravná opatření byla uložena celkem ve 111 případech. Tyto nedostatky byly ve většině případů napraveny a nápravná opatření byla přijata.

Soubory ke stažení