Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2018 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

obrazek
29. března 2019 14:46, aktualizováno 11. února 2022 15:07, JUDr. Klára Seidenglanzová

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil v období roku 2018 celkem 1146 kontrol, z toho 646 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2018) a 550 mimořádných.

Jednalo se o kontrolní a metodickou činnost prováděnou na obecních a městských úřadech, v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem, na soukromých školách a ostatních subjektech.

Z celkového počtu kontrol byly nedostatky zjištěny celkem v 275 případech, nápravná opatření byla uložena celkem ve 74 případech. Tyto nedostatky byly ve většině případů napraveny a nápravná opatření byla přijata.

Soubory ke stažení