Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2016 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

obrazek
29. března 2018 00:01, aktualizováno 11. února 2022 15:00, JUDr. Klára Seidenglanzová

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil v období roku 2016 celkem 839 kontrol, z toho 651 jako plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2016) a 188 jako mimořádných.

Jednalo se o kontrolní a metodickou činnost prováděnou na obecních a městských úřadech, v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem, na soukromých školách a ostatních subjektech.

Z celkového počtu kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 224 případech, nápravná opatření byla uložena celkem ve 113 případech.

Soubory ke stažení