Smlouva o spolupráci se společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

obrazek
07. února 2017 09:32, aktualizováno 08:32, Michal Souček

Plzeňský kraj uzavřel v lednu 2017 další smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje se společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., která je významným provozovatelem vodovodů a kanalizací na území Plzeňského kraje.

Smluvní strany uzavírají tento smluvní vztah k realizaci projektu DTM DMVS PK, jedné z částí DMVS PK, která je IT projektem zajišťujícím sjednocení dat z různých geografických informačních systémů do jedné aplikace. Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce a koordinace mezi smluvními stranami při zajišťování provozní fáze projektu DTM DMVS PK. Plzeňský kraj považuje uzavření této smlouvy jako další zásadní krok pro úspěšnou realizaci celého projektu Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje.

Smlouva zejména řeší:

  • Závazky a oprávnění smluvních stran při tvorbě, aktualizaci a správě DTM DMVS PK,
  • Způsob užívání a ochranu dat,
  • Smluvní sankce a odpovědnost za škodu.