Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

obrazek
02. prosince 2016 15:21, aktualizováno 14:29, Mgr. René Zeithaml

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Zkratka: SONS ČR, z. s.
Sídlo organizace: Krakovská 21, 110 00  Praha 1
Telefon: +420 221 462 462
Web: www.sons.cz
Prezident celostátní organizace: Mgr. Václav Polášek

Počet členů organizace v Plzeňském kraji k 1. 1. 2016:  450
Předseda krajské organizace v Plzeňském kraji: Bc. Milan Včelák
Adresa: Tomanova 5, 320 13  Plzeň
Telefon: +420 778 412 705
e-mail: vcelak@sons.cz

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
   slepota, praktická slepota, slabozrakost

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
   1. sociálně-právní poradenství
   2. zprostředkování volnočasových aktivit pro nevidomé a slabozraké