Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady

obrazek
27. ledna 2011 11:44, aktualizováno 01. března 2023 15:22, Ing. Václav Liška

Podle ustanovení § 145 odst.1  písm.b) zákona č.541/2020 Sb., o odpadech, krajský úřad  zpracovává a průběžně  vede  evidenci jím vydaných souhlasů  a dalších rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí,  využívá k evidenci  vydaných rozhodnutí Informační systém odpadového hospodářství (ISOH), který je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva životního prostředí. Je zde přehled za celou republiku s možností filtrace po jednotlivých krajích.

Adresa programu: https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa