Seznam oprávněných investorů

obrazek
01. února 2018 15:48, aktualizováno 14:48, Bc. Josef Velíšek

Krajský úřad Plzeňského kraje má od 1. ledna 2018 za povinnost vést seznam vlastníků, správců nebo provozovatelů veřejné dopravní či veřejné technické infrastruktury (tzv. "oprávněných investorů") dle § 23a stavebního zákona č. 183/2006 a tento seznam zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Seznam je veden a průběžně aktualizován na stránkách Geoportálu Plzeňského kraje na odkazu zde:

http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/seznam-opravnenych-investoru/

Výše uvedení oprávnění investoři mají právo být obesláni jednotlivě správními orgány při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územních plánů či regulačních plánů.